Wat is muziek op schoot?

Wat is muziek op schoot?

Spelenderwijs samen met je kind met muziek bezig zijn

In Muziek op Schoot staat het spelenderwijs samen met je kind met muziek bezig zijn centraal. En zo wordt de muzikale basis gelegd. Door een veilige omgeving te creëren, nauw aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind en muziek en spel samen aan te bieden komt het kind in aanraking met alle facetten van muziek, namelijk door zelf muziek te maken, te spelen op muziek, ernaar te luisteren, erop te bewegen of door de ouder/verzorger erop bewogen of gedragen te worden. Er wordt gebruik gemaakt van divers (spel)materiaal zoals danssjaaltjes of schudeitjes.

Er is een hele wetenschappelijk onderbouwing over het belang en het effect van muziek voor het jonge kind. “Uit steeds meer onderzoek (Scherder, 2017) blijkt echter dat voor kinderen -maar eigenlijk voor alle mensen- muziek een uitzonderlijke bijdrage levert aan ontwikkeling en aan welbevinden. Hier liggen kansen om vanuit het plezier aan muziekbeleving een rijke speel-leeromgeving te bieden waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen” (uit Beleidsplan Stichting Muziek op Schoot, pag. 3).