Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

Elke les,
een mooi moment

Elke les proberen we met elkaar er een mooi moment van te maken. Een moment om de week erop weer naar uit te kijken. Het is mijn doel om een leuke, uitdagende en vooral gezellige les neer te zetten waarin jij en je kind op een eigen manier invulling kunnen en mogen geven aan wat ik aanbied. Het plezier in samen muziek maken en ervaren staat voorop!

Elke les keren vaste onderdelen weer terug, zoals een begroetingsliedje, een luistermoment en een beweegactiviteit. Dit zorgt er vaak voor dat kinderen dingen gaan herkennen en zich eerder op hun gemak voelen. En omdat kinderen in hun ontwikkeling leren door te spelen, zal er veel op en met muziek gespeeld worden. We kunnen gebruik maken van schudeitjes, ritmestokjes en ook andere (spel)materialen komen aan bod. Ook zal er regelmatig gezongen worden tijdens de muziekles. Sommige liedjes zullen bekend voorkomen en er zullen ook nieuwe liedjes worden gezongen.

Het heet dan wel Muziek op Schoot maar zoals je kunt lezen wordt er ook veel bewogen en zit je kind zeker niet de hele les op schoot. Het is vooral samen met je kind meedoen met wat er in de les aangeboden wordt. En zo wordt er, naast samenzijn en plezier, ook een bijdrage geleverd aan de algehele ontwikkeling van je kind. Zo wordt de taal- en spraakontwikkeling gestimuleerd, een juist stemgebruik geoefend, krijgt een kind de mogelijkheid te leren omgaan met andere kinderen in een groep en wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd.

Aan het eind van elke les worden de liedjes uitgedeeld om thuis samen verder te zingen en te oefenen. Het kind zal tijdens de volgende lessen nog meer bekend zijn met de liedjes en dit geeft ze vertrouwen en houvast.